BIBLIOTECA DE CONTES PER A TOTS

Us presentem una col·lecció de contes pensats per a gaudir i aprendre.

Són contes interactius, d’estructura cíclica i senzilla que es desenvolupen en escenaris molt diversos (casa, escola, parc, teatre, granja, camp, mar, selva...) que ens permeten fixar l’atenció dels infants en alguns sons ambientals relacionats amb els entorns (del cos, de la casa, de vehicles, d’animals, de la natura, d’instruments musicals,...) i introduir lèxic contextualitzat corresponent a diferents camps semàntics.

Diem que és una biblioteca de contes per a tots perquè es presenten dues versions de cada conte, una amb locució i text i una altra amb locució, text i símbols SPC. Això fa que els puguin compartir nens i nenes amb necessitats diverses:
  • aquells que presenten discapacitat cognitiva, motriu i/o sensorial greu i permanent.
  • els que presenten necessitats educatives especials en l’adquisició de la comunicació i el llenguatge.
  • els que són usuaris de SAAC (Sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació).
  • alumnes d’educació infantil i primer cicle d’educació primària.
  • alumnes nouvinguts amb poc domini de la llengua catalana.

Aquest material es concreta amb presentacions multimèdia que pretenen combinar l’atractiu de dos recursos especialment engrescadors pels infants i, que alhora, afavoreixen el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge: els contes i el suport informàtic.

Tots ells venen acompanyats d’activitats d’aprofundiment que faciliten el treball sistemàtic de diversos continguts curriculars de forma interactiva.

Els contes i una part important d’exercicis complementaris són presentacions Power Point (Office 2003). També trobareu jocs per imprimir (dòmino, daus, memory, cartes,... amb format Word i altres activitats que necessiten programari específic: Clic,Toca-Toca, Exler,... generades amb el FACIL (Factoria d’activitats Combinades de Llengua o Logopèdia)
QUI I PER QUÈ?


El material didàctic que recull aquesta proposta neix d’una experiència de col·laboració entre professionals de tres centres d’educació especial que acullen alumnat afectat per discapacitat motriu, cognitiva i/o sensorial: CEE L’Arboç (Mataró), CEE Arcàngel Sant Gabriel – ASPACE (Barcelona), CEE El Pi (Terrassa) i coordinat per l’assessora LIC dels tres centres. Aquest grup ha estat acollit dins el Pla de Formació de Zona del Vallès Occidental II durant els cursos 2007-08, 2008-09 i 2009-10.

El per què o l’objectiu: optimitzar recursos i proporcionar materials engrescadors i adequats a l’alumnat amb dificultats importants de caràcter motriu i de comunicació.

En el projecte hi han participat:


Berenguer Vila, Ester (CEE L'Arboç - Mataró)

Bosch Aiguadé, Marta (CEE ASPACE – Barcelona)

Calvet i Civit, M. Pilar (Assessora LIC i coordinadora del Grup)

Carol Pons, Cristina (CEE L’Arboç – Mataró)

Cols Gironès, Núria (CEE L’Arboç – Mataró)

Comellas Barri, Anna (CEE El Pi – Terrassa)

Gimeno Velasco, M. Carmen (CEE ASPACE – Barcelona)

Guillén Auqué, Montserrat (CEE ASPACE – Barcelona)

Hernández Melià, Susana (CEE El Pi – Terrassa)

Paret Soto, Núria (C. Aspasim - Barcelona)

Vilà Rovira, Núria (CEE L’Arboç – Mataró)

Vivas Ripollés, Marta (CEE ASPACE – Barcelona)
Si voleu més informació o ens voleu fer arribar els vostres suggeriments, ho podeu fer a: pilar.calvet@gmail.com